UV čočky mobil mobil Crazy čočky mobil RB úzký mobil
Do dopravy zdarma
zostáva 66,40 €
1 117 004
produktov na sklade

Ako si nasadiť kontaktné šošovky

Ďalekozrakosť (Hypermetropie) Späť

Ďalekozrakosť (Hypermetropie), inak tiež Hyperopia

Pri zrakovej chyby zvanej ďalekozrakosť sa lúče svetla, prechádzajúce očným aparátom, pretínajú až za sietnicou oka, na sietnici teda dopadajú v rôznych bodoch a tvoria sa tým neostrý obraz. Ďalekozrakosť sa prejavuje zlým videním blízkych predmetov, pri ťažkých formách je nemožné zaostriť aj na vzdialenejšie predmety.

Najčastejšou príčinou je tzv. Krátke oko, kedy lúče dosahujú až za sietnicu, alebo nízka schopnosť očnej šošovky vyklenúť sa dostatočne pri akomodáciu na blízke predmety a pozmeniť správne dráhu lúčov svetla.

V počiatočnom štádiu zostáva veľmi často neodhalená až do cca 40 rokov života. Môže sa prejavovať únavou očí a bolestí hlavy. Ďalekozrakosť je možné korigovať kontaktnými šošovkami alebo okuliarmi v plusových dioptriách.

Ďalekozrakosť u detí je spôsobená zatiaľ nedostatočne vyvinutým detským okom - oko je ešte "krátke" a dieťa tak nevidí na blízke predmety. Často je sprevádzaná škúlením. Ale s vývojom oka a včasným odhalením a riešením s lekárom sa dá dobre liečiť.

Existujú 3 základné typy ďalekozrakosti:

    
jednoduchá (nízka do +3,00 dioptrie, stredná od +3,00 do +6,00, vysoká viac než +6 dioptrií)
    
patologická - vyššie dioptrie, ťažšie formy, spôsobená nedostatočným vývojom oka
    
funkčné - tzv. tupozrakosť, kedy receptor v mozgu potláča obraz vnímaný okom, liečiteľné len v detskom veku
© 2024 K-Šošovky.sk
Vytvoril Marek Kebza